Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

"Prokurator" w prenumeracie

Wpłaty na roczną prenumeratę kwartalnika przyjmujemy do dnia
30 kwietnia 2012 r. na konto:
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA I Oddział w Poznaniu

nr 81 1610 1133 0058 3532 2000 0001

z adnotacją: "prenumerata".

Wpłaty po tym terminie będą traktowane jako opłata
za cztery kolejne numery "Prokuratora".

Cena prenumeraty rocznej: 50 zł netto (54 zł z VAT)