SPRP - Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolistej Polskiej
CZŁONKOSTWO

   Chętni, którzy pragną zostać członkami Stowarzyszenia Prokuratorów R.P., proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie na adres Stowarzyszenia.

(deklaracja zapisana jest w formacie *.pdf; nleży ją wydrukować i wypełnić)Składka członkowska


   Roczna składka członkowska wynosi 120 zł. Składkę należy uiszczać w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na konto SPRP - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Poznaniu nr 81 1610 1133 0058 3532 2000 0001.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości