KONTAKT

SIEDZIBA SPRP

ul. Św. Jerzego 22
61-546, PoznańGŁÓWNY KONTAKT - adres do korespondencji: Biuro Zarządu Głównego SPRP

ul. Ciołka 14
01-402 Warszawa

e-mail: biuro@sprp.com.pl

NIP: 78 31 486 368
Nr. konta bankowego:
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Poznaniu
nr 81 1610 1133 0058 3532 2000 0001


Informacje dla zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu.

 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości