SPRP - Statut, Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
Statut Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

statut stowarzyszenia prokuratorów rzeczypospolitej polskiej

 1. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
 3. Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
 5. Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf


ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 51.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie.
 3. Zobowiązania majątkowe i fundusze w imieniu Prezydium Zarządu Głównego podpisują dwie osoby upoważnione przez Zarząd Główny - prezes, wiceprezes i skarbnik.

§ 52.

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. dotacje, darowizny i zapisy,
 4. wpłaty z organizowanych imprez, wydawnictw oraz szkoleń.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości