Władze SPRP - Zarząd Główny

PREZES:

prokurator Grzegorz KIECWICEPREZES:

prokurator Agata GUTSEKRETARZ:

prokurator Maciej PRABUCKISKARBNIK:

prokurator Anna SOBIERALSKACZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

prokurator Anna ROMANOWICZ

prokurator Marcin JĘDRUSZCZAK

prokurator Dariusz ŚLEPOKURA

prokurator Krzysztof PARULSKI

prokurator Mariusz PŁASZEWSKI

prokurator Edward SZAFRANIECKOMISJA REWIZYJNA:

prokurator Dariusz KOŃCZYK

prokurator Jolanta LIPIŃSKA-GRZESZCZUK

prokurator Joanna KOMOLKA

prokurator Barbara ZIEMBLICKASĄD KOLEŻEŃSKI:

prokurator Włodzimierz LEOŃCZUK

prokurator Bartosz FLANKOWSKI

prokurator Agnieszka KWAŚNIAK

prokurator Paweł PODHAJSKI

prokurator Mikołaj PRZYBYŁ

prokurator Artur MAKOWSKI

prokurator Łukasz JAKUSZEWSKI

prokurator Krystyna PATORA

prokurator Sebastian CHUDASZEK 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości